Uvjeti pružanja usluge

Posljednje ažuriranje: 23. siječnja 2022

Molimo pažljivo pročitajte ove uvjete i odredbe prije korištenja naše usluge.

Tumačenje i definicije

Tumačenje

Riječi čije je početno slovo veliko imaju značenje definirano pod sljedećim uvjetima. Sljedeće definicije imat će isto značenje bez obzira na to pojavljuju li se u jednini ili u množini.

Definicije

Za potrebe ovih Uvjeta i odredbi:

  • Affiliate znači subjekt koji kontrolira, kontrolira ga ili je pod zajedničkom kontrolom sa strankom, pri čemu "kontrola" znači vlasništvo nad 50% ili više dionica, udjela u kapitalu ili drugih vrijednosnih papira s pravom glasa za izbor direktora ili drugog upravljačkog tijela.
  • Zemlja odnosi se na: Francusku
  • Društvo (koji se u ovom Ugovoru naziva "Kompanija", "Mi", "Nas" ili "Naš") odnosi se na MyIQio.
  • Uređaj znači svaki uređaj koji može pristupiti usluzi kao što je računalo, mobilni telefon ili digitalni tablet.
  • Servis odnosi se na web stranicu.
  • Odredbe i uvjeti (također pod nazivom "Uvjeti") znače ove Uvjete i odredbe koji čine cjelokupni ugovor između Vas i Tvrtke u vezi s korištenjem Usluge.
  • Usluga društvenih medija treće strane označava sve usluge ili sadržaj (uključujući podatke, informacije, proizvode ili usluge) koje pruža treća strana, a koji se mogu prikazati, uključiti ili učiniti dostupnima putem Usluge.
  • Web stranica odnosi se na MyIQio, dostupan iz myiqio.com
  • Vas označava pojedinca koji pristupa ili koristi uslugu, ili tvrtku ili drugu pravnu osobu u ime koje takva osoba pristupa ili koristi uslugu, ovisno o tome.

Priznanje

Ovo su Uvjeti i odredbe koji reguliraju korištenje ove usluge i ugovor koji djeluje između Vas i Tvrtke. Ovi Uvjeti i odredbe određuju prava i obveze svih korisnika u vezi s korištenjem Usluge.

Vaš pristup i korištenje Usluge uvjetovani su vašim prihvaćanjem i poštivanjem ovih Uvjeta i odredbi. Ovi se Uvjeti primjenjuju na sve posjetitelje, korisnike i druge koji pristupaju ili koriste Uslugu.

Pristupanjem ili korištenjem usluge slažete se s ovim Uvjetima i odredbama. Ako se ne slažete s bilo kojim dijelom ovih Uvjeta i odredbi, nećete moći pristupiti Usluzi.

Izjavljujete da ste stariji od 18 godina. Tvrtka ne dopušta osobama mlađim od 18 godina korištenje usluge.

Vaš pristup i korištenje Usluge također je uvjetovan Vašim prihvaćanjem i poštivanjem Pravila privatnosti tvrtke. Naša pravila o privatnosti opisuju naša pravila i postupke o prikupljanju, korištenju i otkrivanju Vaših osobnih podataka kada koristite aplikaciju ili web-mjesto te Vam govore o Vašim pravima na privatnost i kako Vas zakon štiti. Molimo pažljivo pročitajte našu politiku privatnosti prije korištenja naše usluge.

Naša usluga može sadržavati poveznice na web stranice ili usluge trećih strana koje nisu u vlasništvu ili pod kontrolom Društva.

Tvrtka nema kontrolu i ne preuzima odgovornost za sadržaj, politiku privatnosti ili praksu bilo kojih web stranica ili usluga trećih strana. Nadalje potvrđujete i slažete se da Tvrtka neće biti odgovorna ili odgovorna, izravno ili neizravno, za bilo kakvu štetu ili gubitak uzrokovan ili navodno uzrokovan korištenjem ili oslanjanjem na bilo koji takav sadržaj, robu ili usluge dostupne na ili putem bilo koje takve web stranice ili usluge.

Izričito vam savjetujemo da pročitate odredbe i uvjete i politiku privatnosti svih web stranica ili usluga trećih strana koje posjećujete.

Raskid

Možemo ukinuti ili obustaviti Vaš pristup odmah, bez prethodne obavijesti ili odgovornosti, iz bilo kojeg razloga, uključujući bez ograničenja ako prekršite ove Uvjete i odredbe.

Nakon prestanka, Vaše pravo na korištenje Usluge će odmah prestati.

Ograničenje odgovornosti

Bez obzira na bilo kakvu štetu koju biste mogli pretrpjeti, cjelokupna odgovornost Tvrtke i bilo kojeg od njenih dobavljača prema bilo kojoj odredbi ovih Uvjeta i Vaš isključivi pravni lijek za sve gore navedeno bit će ograničeni na iznos koji ste stvarno platili putem Usluge ili 100 USD ako niste ništa kupili putem usluge.

U maksimalnoj mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonom, ni u kojem slučaju Društvo ili njezini dobavljači neće biti odgovorni za bilo kakvu posebnu, slučajnu, neizravnu ili posljedičnu štetu (uključujući, ali ne ograničavajući se na, štetu zbog gubitka dobiti, gubitak podataka ili druge informacije, za prekid poslovanja, za osobnu ozljedu, gubitak privatnosti koji proizlazi iz ili na bilo koji način povezan s korištenjem ili nemogućnošću korištenja Usluge, softvera treće strane i/ili hardvera treće strane koji se koristi s Uslugom, ili inače u vezi s bilo kojom odredbom ovih Uvjeta), čak i ako je Tvrtka ili bilo koji dobavljač obaviješten o mogućnosti takve štete, čak i ako pravni lijek ne ispuni svoju bitnu svrhu.

Neke države ne dopuštaju isključenje impliciranih jamstava ili ograničenje odgovornosti za slučajne ili posljedične štete, što znači da se neka od gore navedenih ograničenja možda neće primjenjivati. U tim će državama odgovornost svake strane biti ograničena u najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom.

“KAKO JESTE” i “KAKO DOSTUPNO” Odricanje od odgovornosti

Usluga Vam se pruža “KAKO JESTE” i “KAKO DOSTUPNO” i sa svim greškama i nedostacima bez jamstva bilo koje vrste. U najvećoj mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonom, Društvo, u svoje ime i u ime svojih povezanih društava i svojih i njihovih odgovarajućih davatelja licenci i pružatelja usluga, izričito se odriče svih jamstava, bilo izričitih, impliciranih, zakonskih ili drugih, u pogledu Usluga, uključujući sva implicirana jamstva za prodaju, prikladnost za određenu namjenu, naslov i nekršenje, te jamstva koja mogu nastati tijekom poslovanja, tijeka izvedbe, upotrebe ili trgovačke prakse. Bez ograničenja na gore navedeno, Tvrtka ne daje jamstvo ili obvezu, i ne daje nikakve izjave da će Usluga zadovoljiti Vaše zahtjeve, postići bilo kakve namjeravane rezultate, biti kompatibilna ili raditi s bilo kojim drugim softverom, aplikacijama, sustavima ili uslugama, raditi bez prekida, zadovoljiti sve standarde izvedbe ili pouzdanosti ili biti bez grešaka ili da se sve pogreške ili nedostaci mogu ili će ispraviti.

Bez ograničavanja gore navedenog, ni Tvrtka ni bilo koji od dobavljača tvrtke ne daju bilo kakvu izjavu ili jamstvo bilo koje vrste, izričito ili implicirano: (i) u pogledu rada ili dostupnosti Usluge, ili informacija, sadržaja i materijala ili proizvoda uključeno u njega; (ii) da će usluga biti neprekidna ili bez grešaka; (iii) u pogledu točnosti, pouzdanosti ili valute bilo koje informacije ili sadržaja koji se pružaju putem Usluge; ili (iv) da Usluga, njezini poslužitelji, sadržaj ili e-mailovi poslani iz ili u ime Društva ne sadrže viruse, skripte, trojanske konje, crve, zlonamjerni softver, vremenske bombe ili druge štetne komponente.

Neke jurisdikcije ne dopuštaju isključenje određenih vrsta jamstava ili ograničenja primjenjivih zakonskih prava potrošača, tako da se neka ili sva gore navedena isključenja i ograničenja možda ne odnose na Vas. Ali u takvom slučaju izuzeća i ograničenja navedena u ovom odjeljku primjenjivat će se u najvećoj mjeri koja je provediva prema primjenjivom zakonu.

Mjerodavno pravo

Zakoni zemlje, isključujući pravila o sukobu zakona, reguliraju ove Uvjete i vaše korištenje usluge. Vaše korištenje Aplikacije također može biti podložno drugim lokalnim, državnim, nacionalnim ili međunarodnim zakonima.

Rješavanje sporova

Ako imate bilo kakve nedoumice ili sporove u vezi s Uslugom, suglasni ste da ćete prvo pokušati riješiti spor neformalno kontaktiranjem tvrtke.

Za korisnike Europske unije (EU).

Ako ste potrošač Europske unije, imat ćete koristi od svih obveznih odredbi zakona zemlje u kojoj živite.

Izjavljujete i jamčite da (i) se ne nalazite u zemlji koja podliježe embargu vlade Sjedinjenih Država ili koju je vlada Sjedinjenih Država označila kao zemlju koja “podržava teroriste” i (ii) da niste naveden na bilo kojem popisu zabranjenih ili ograničenih strana vlade Sjedinjenih Država.

Odvojivost i odricanje

Odvojivost

Ako se bilo koja odredba ovih Uvjeta smatra neprovedivom ili nevaljanom, takva će se odredba promijeniti i tumačiti kako bi se ostvarili ciljevi te odredbe u najvećoj mogućoj mjeri prema primjenjivom zakonu, a preostale odredbe će i dalje biti na snazi i učinku.

Odricanje

Osim kako je ovdje predviđeno, neuspjeh ostvarivanja prava ili zahtijevanja izvršenja obveze prema ovim Uvjetima neće utjecati na sposobnost stranke da ostvari takvo pravo ili zahtijeva takvo ispunjenje u bilo kojem trenutku nakon toga niti će odricanje od povrede predstavljati odricanje od svako naknadno kršenje.

Prijevod Interpretacija

Ovi Uvjeti i odredbe možda su prevedeni ako smo vam ih učinili dostupnima na našoj usluzi. Slažete se da će izvorni engleski tekst imati prednost u slučaju spora.

Promjene ovih Uvjeta i odredbi

Zadržavamo pravo, prema vlastitom nahođenju, izmijeniti ili zamijeniti ove Uvjete u bilo kojem trenutku. Ako je revizija materijalna, uložit ćemo razumne napore da dostavimo obavijest od najmanje 30 dana prije stupanja na snagu novih uvjeta. Što predstavlja materijalnu promjenu odredit ćemo prema našem vlastitom nahođenju.

Nastavkom pristupa ili korištenja naše usluge nakon što te revizije stupe na snagu, slažete se da ćete biti vezani revidiranim uvjetima. Ako se ne slažete s novim uvjetima, u cijelosti ili djelomično, prestanite koristiti web stranicu i uslugu.

Kontaktirajte nas

Ako imate bilo kakvih pitanja o ovim Uvjetima i odredbama, možete nas kontaktirati:

  • Na e-mail: info@myIQio.com